15apr/20

Stil

Stil Vanuit een nieuw soort stilte probeer ik aansluiting te vinden bij jou bij mij bij wat er was en nu niet meer is In die stilte ontstaan nieuwe wegen