Missie

          ‘Alles om verder te kunnen’

De missie toegespitst op begeleiding bij verlies en rouw
Mensen in een fase van rouw of bij levensbepalende en leven veranderende verlieservaringen helpen waardoor draaglast en -kracht meer in evenwicht is, zij zich (weer) zelfstandig kunnen redden, zich verder kunnen ontplooien en actief kunnen deelnemen aan het (maatschappelijke) leven en verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen kunnen dragen.

De missie toegespitst op spreekster bij uitvaarten
In een voor hen soms moeilijke tijd samen met nabestaanden op zoek gaan naar het levensverhaal en passende muziek en rituelen voor een persoonlijke afscheidsdienst die recht doet aan de overledene zodat men een goede basis heeft voor het rouwproces.


Visie

          ‘Aan een toekomst werken vanuit mogelijkheden en kansen’

Begeleiding bij verlies en rouw
Ik werk vanuit de kernwaarden doel- en oplossingsgericht waardoor perspectief ontstaat. Doen is hierbij ook belangrijk. Actief naar oplossingen zoeken, actief met de hulpvraag bezig zijn. Benoemen wat er nog wel is want een toekomst opbouwen vanuit beperkingen werkt niet. Aan een toekomst werken vanuit mogelijkheden en kansen wel. En die inzichten zijn de basis van het werk. Het vertrouwen dat ook de cliënt dit kan is groot. We onderzoeken samen (elke afspraak weer) hoe en wat er nodig is om zijn kwaliteiten en veerkracht te vergroten. De begeleiding wordt met veel geduld en empathie verzorgd. Soms is het nodig om de omgeving erbij te betrekken. Ook mijn netwerk kan ingezet worden om de gestelde doelen te behalen.

Spreekster bij uitvaarten
Het belangrijkste bij een uitvaart (bege)leiden is dat het een warm, persoonlijk afscheid wordt dat bij de nabestaanden en de overleden dierbare past en een mooie herinnering oplevert. Want ieder mens heeft een eigen levensverhaal en het is belangrijk dat dit persoonlijke verhaal wordt verteld:
– een verhaal in ‘jouw’ taal;
– een verhaal van woorden, beelden, muziek, rituelen en symbolen;
– een verhaal als herinnering;
– een verhaal dat nabestaanden op weg helpt na en met het verlies.


Kernwaarden

Kernwaarden geven weer waar het bedrijf Esther Nijbroek en dus Esther persoonlijk voor staat, het zijn de overtuigingen die door klinken in alles wat ze doet!

  • Persoonlijke kernwaarden: veiligheid, vertrouwen, betrokken, vanuit het hart, vanuit passie, empathisch, belangstellend en oprecht. Welkom voelen, gastvrijheid en geborgenheid staat hoog in het vaandel.
  • In relatie met cliënten is er een onbevooroordeelde en open benadering vanuit de kernwaarden: rust, ruimte, tijd, aandacht, werken op basis van en vanuit vertrouwen, nabijheid en veiligheid.
  • Kernwaarden waar ik jou als cliënt in stimuleer zijn: eigenwaarde, trots, positief zelfbeeld, (zelf)vertrouwen, persoonlijke ontwikkeling, zelfkennis, zelfregie, eigen ‘wijsheid’ en zelfsturing.