Welkom!

Rouw- en verliesbegeleiding
Verlies van (verbinding met) jezelf door bijvoorbeeld rouw na overlijden, (verschijnselen van) een burn-out of ziekteproces geeft vaak klachten en worstelingen. Elk verlies kent zijn eigen verdriet en heeft zijn eigen rouwproces. Samen gaan we op zoek zodat je je emoties beter leert begrijpen. Ook kijken we samen naar jouw patronen van handelen, loslaten en/of afscheid nemen. Alles wat je nodig hebt om je weer goed te voelen zit al in je, je moet je er alleen nog bewust van worden. Kernvragen daarbij zijn:

  • Wat maakt dat je reageert zoals je reageert? Dat je doet zoals je doet?
  • Waardoor ben je vastgelopen?
  • Waarin heb je ondersteuning nodig?
  • Hoe ga je om met verlies, loslaten en afscheid nemen?
  • Wat heb je nodig om verder te kunnen (leven) met het verlies?

Het gaat hierbij niet om de gebeurtenis of om de klachten maar hoe je er mee omgaat. Jij als mens staat centraal en samen werken we aan het eigen maken van nieuwe (handelings)patronen en het weer leren vertrouwen op jezelf. Rouw- en verliesbegeleiding is zowel voor kinderen als volwassenen. Soms is vergoeding mogelijk via het loket Wmo/Jeugdwet van de gemeente, en soms via je zorgverzekeraar:  https://esthernijbroek.nl/category/werkwijze/vergoeding/
Voor informatie over mijn Algemene Voorwaarden, het Privacyreglement, het KIWA keurmerk waar ik aan voldoe, AGBcodes, lidmaatschap van beroepsverenigingen NOBCO en CAT (level 3) en bedrijfsinformatie zoals KvKnummer en BTWnummer zie: https://esthernijbroek.nl/category/contact/

Spreekster bij uitvaarten
Een bijzondere begeleidingsvorm van rouwbegeleiding is mijn werk als spreekster bij uitvaarten. Samen geven we vorm en inhoud aan een uniek eerbetoon aan jouw dierbare. Je bepaalt wat je zelf wilt doen en geeft aan waarin ik je kan ondersteunen. Het organiseren van de afscheidsdienst, waarin je op jouw eigen wijze afscheid neemt, is een eerste stap om het verlies te benoemen en geeft kracht en troost in de rouwverwerking.

Mijn proces van verlies- en rouw
Dat het dragen van verlies en rouw niet makkelijk is heb ik zelf ervaren. Een auto-ongeval in 1992 zette mijn hele leven op zijn kop. De geplande verhuizing met mijn partner naar Polen moest worden uitgesteld. Het was een lang en soms moeizaam proces van zoeken naar herkenning en erkenning van de klachten, het leren leven met een scala aan ongemakken en afscheid nemen van een actief bestaan. Ook het stranden van mijn relatie – en daaruit voortvloeiend mijn terugkeer naar Nederland in 2011 – was een proces van rouwverwerking. Het leven weer oppakken bleek een hele uitdaging.
In 2019 had ik opnieuw te leren omgaan met verlies. Verlies van gezondheid. Een trombosebeen in maart van dat jaar kreeg een lange nasleep. Gelukkig is na een periode van zoeken en veelvuldig artsenbezoek ontdekt waarom ik maar niet herstelde en klachtenvrij werd. Er bleek sprake van longembolieën en onlangs kreeg ik te horen dat ik aangeboren te weinig en te klein aangelegde lymfevaten in de benen heb die de pijnklachten in de benen veroorzaken.
Uit ervaring weet ik dus hoe zwaar en eenzaam een rouwproces kan zijn. Maar ook hoe fijn het is dat er verlies- en rouwbegeleiding is die je steunt. Die je leert kijken naar dat wat er nog wel is en naar dat wat nog wel kan, om van daar uit weer op te bouwen. Iemand op wie je mag leunen en die je helpt jezelf beter te leren kennen zodat je weer gaat groeien en bloeien!

Corona
Met de dreiging van het coronavirus voelt de wereld anders dan anders. Een soort ongezien en niet te bevatten gevaar en niet weten wat ons te wachten staat. Pas als je er door gevangen wordt voel je de indringer. Het is aan ieder van ons om met deze situatie om te gaan. Ik volg hierin de richtlijnen van het RIVM, GGD en de BGNU en uiteraard de tips en adviezen van mijn beroepsverenigingen NOBCO en CAT.
In de praktijk gelden de basisregels:
– geen handen schudden
– bij binnenkomst én bij het weggaan handen wassen
– 1,5 meter afstand bewaren (als dat niet lukt mondkapje op) 
– als we met materialen werken handschoentjes aan

Als spreekster maak ik per keer de afweging of ik thuis kom om de uitvaart voor te bereiden of het gesprek telefonisch/via beeldbellen zal voeren.

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op via 06-23497265 of info@esthernijbroek.nl

Voor mij is het van werkelijk belang contact en verbinding te hebben. Dat ik dit nu op een andere manier dan waar ik voor sta bij deze voor jou grote levensgebeurtenis moet doen voelt voor mij als een verlieservaring. Hoe moet het dan wel niet voor jou voelen om troost en (onder)steun)ing op afstand (of) via de moderne media te ontvangen? Wellicht beseffen we in deze periode weer des te beter dat, veel belangrijker dan een enorme voorraad toiletpapier in huis, het draait om sociale contacten, verbondenheid, belangstelling tonen, betrokkenheid, naoberschop en echte oprechte belangstelling in en voor elkaar. Daarom: heb je behoefte aan contact of een luisterend oor of ken je iemand die ik met telefonische aandacht de dag wat aangenamer kan maken, geef dan je/een telefoonnummer door per app/mail/Pb. Dan neem ik contact op. Ook als we elkaar niet (persoonlijk) kennen nodig ik je uit om je met jouw verhaal welkom te voelen!

nabij

ik ben niet bij jou
maar wel mét jou
ik houd je in gedachten vast
de bekende wegen opgebroken
zoekend naar een pad dat past

ik hoef niet oog in oog
om je te zien
niet hand in hand om te verbinden
afstand zit niet in het aantal meters
ik kan je ook van veraf vinden

ik ben niet bij jou
maar wel mét jou
zo vormen we nog altijd ‘wij’
een nieuwe betekenis van samen
een andere vorm van nabij…
(Marian van Til)

Zorgen doen we samen
Voor elkaar, met elkaar ♡

Heb je behoefte aan contact of zoek je hulp, hier vind je een link met telefonische hulplijnen: https://esthernijbroek.nl/telefonische-hulplijnen/

Is er sprake van huiselijk geweld, hier vind je een link met telefonische hulplijnen: https://esthernijbroek.nl/huiselijk-geweld/