foto © Hiddinkfotografie

Werkwijze

Een sessie duurt anderhalf uur. Daarbij zet ik niet het probleem centraal, maar jou, de persoon (met verdriet) die midden in een (rouw)proces zit. Samen kijken we hoe je met emoties omgaat en zoeken we naar onderliggende patronen van het (rouw)proces. Deze inzichtelijk maken betekent dat je leert er op een andere manier mee om te gaan. Het gesprek kan plaatsvinden in je eigen vertrouwde omgeving thuis, maar als je dat wilt ook bij mij thuis of op locatie. Ook geef ik wandel- of fietscoaching.

Als ouder en/of verzorgende van het kind (vanaf 6 jaar) Continue reading

foto © Hiddinkfotografie

Wat is coaching?

Coaching is persoonlijke begeleiding die er op gericht is je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Coaching is doelgericht: we werken actief toe naar het door jou gewenste doel.
Je hulpvraag kan betrekking hebben op je privéleven, je werk of studie.
In het coachingstraject krijg je meer inzicht in je patronen van denken, voelen en handelen. Je weet waarom je doet zoals je doet. Je weet waardoor je probleem is ontstaan en krijgt handvatten zodat je er vanaf nu anders mee kunt omgaan.
Coaching is zowel voor kinderen (vanaf 6 jaar) als volwassenen.

Als ik blijf kijken Continue reading

foto © Hiddinkfotografie

Mijn uitgangspunten

Veel mensen zien alleen maar wat er niet goed gaat. Of blijven steeds weer dezelfde manier van aanpak toepassen. Ik kijk naar wat er, ondanks de problemen, wel goed gaat en op welke momenten het probleem zich minder of niet voordoet. Mijn vragen zijn dan ook altijd: Waar wil je naar toe? Hoe ga je dat doen? Welke hulpbronnen heb je? Wat gaat er (al) anders dan voorheen?
Om oplossingsgericht bezig te zijn gebruik ik interventies die ondersteunen bij:
• het helder krijgen van het probleem
• het inzichtelijk krijgen waarom je doet zoals je doet (vanuit welk patroon doe je wat je doet) Continue reading

foto © Hiddinkfotografie

Wat is rouw?

Rouw is de natuurlijke reactie van emoties en gedrag op een (groot) verlies. Het is een moeilijk te omschrijven begrip, omdat het voor iedereen een andere invulling of betekenis heeft. In ieder geval is het een worsteling tussen omgaan met het verlies en het verlangen naar heelheid, het zoeken naar balans tussen draagkracht en draaglast.
Voor de één is rouwverwerking een pijnlijk, moeilijk en soms een lang traject, vol valkuilen, jezelf tegen komen, boosheid, angsten, slecht slapen of een hoofd vol vragen. Een ander gaat juist al weer snel naar het werk, of zoekt het in feesten en uitgaan, om zodoende de bakens even te verzetten. Weer een ander verdooft zichzelf door te vluchten in Continue reading

foto © Hiddinkfotografie

Wat is rouw- en verliesverwerking?

Afscheid nemen hoort bij het leven, we krijgen er allemaal mee te maken. Toch is omgaan met verlies en verdriet iets wat we moeten leren. Wat mij telkens weer opvalt is dat er achter ieder verhaal veerkracht schuilt, en de wens om door te gaan. Dat je wel door wil, maar niet weet hoe. Rouwen is leren verstaan wat er in je gebeurt. Ik vind het een groot voorrecht om te mogen luisteren en om samen te zoeken naar wat werkt.

Het begrip rouwverwerking wordt vaak geassocieerd met het verwerken van verdriet na het overlijden van een dierbare. Maar rouwverwerking is meer dan dat. Rouwen doen we bij situaties van (definitief) afscheid nemen, zoals Continue reading

foto © Hiddinkfotografie

Voor wie?

Je kunt voor verschillende vormen van rouw en verlies bij mij terecht – zowel kinderen als volwassenen:

• burn-out
• rouw na overlijden
• scheiding – zie informatie hieronder over het Scheidingsloket
• depressieve gevoelens
• relatieproblemen
• stervensbegeleiding
• slaapproblemen Continue reading

foto © Hiddinkfotografie

Vergoeding

Tarieven 2020:

intake                                  gratis
consult                                67,50 per uur
NLP wandelcoaching        135,-

Er is vergoeding mogelijk:
– via de zorgverzekering
– via het Wmo- en Jeugdzorg loket in 8 Achterhoekse gemeentes, hieronder volgt een korte uitleg. Continue reading