Wat is rouw?
Rouw is de natuurlijke reactie van emoties en gedrag op een groot verlies. Het is een moeilijk te omschrijven begrip, omdat het voor iedereen een andere invulling of betekenis heeft. Voor de één is rouwverwerking een pijnlijk, moeilijk en soms een lang traject, vol valkuilen, jezelf tegen komen, boosheid, angsten, slecht slapen of een hoofd vol vragen. Een ander gaat juist al weer snel naar het werk, of zoekt het in feesten en uitgaan, om zodoende de bakens even te verzetten. Weer een ander verdooft zichzelf door te vluchten in het wegsnoepen of -eten, drank of andere verslavende middelen. Ieder rouwt op zijn eigen manier. Maar om verder te kunnen zult u vroeg of laat het verlies onder ogen moeten zien om het proces van heling en rouwverwerking op gang te brengen.

Wat is rouwverwerking?
Rouwverwerking is meer dan rouwverwerking na een overlijden. Afscheid nemen doet u uw hele leven en vormt u tot de mens die u nu bent. Rouwverwerking is afscheid nemen (van patronen en overlevingsmechanismes), zodanig léren loslaten en kúnnen loslaten dat u verder kunt. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn onder andere:

  • Waardoor is uw probleem ontstaan?
  • Hoe gaat u nu om met uw probleem?
  • Hoe en waarin zou u graag willen veranderen?
  • Waardoor lukt het niet het anders te doen?

Hoe groot en pijnlijk de verlieservaring nu ook lijkt of hoe groot de worsteling met uzelf ook is, uw innerlijke veerkracht is groot. Samen gaan we door dat proces heen, zodat na verloop van tijd de pijn zal verzachten en/of u zich nieuwe (handelings)patronen hebt eigen gemaakt. Of als u afscheid moet nemen van uw leven, u met een gerust(er) hart afscheid kunt nemen. Werken aan rouw is ook leren omgaan met dood(gaan). Samenvattend: rouwverwerking is leren omgaan met het geleden verlies zodat het geen belemmering meer vormt in uw leven.

Kinderen gaan op een andere manier dan volwassenen om met verlies en rouw. Maar ook voor hen geldt dat – als ze dreigen vast te lopen – begeleiding nodig kan zijn om het proces van rouwverwerking op gang te brengen.