foto © Hiddinkfotografie

Wat is rouw- en verliesverwerking?

Afscheid nemen hoort bij het leven, we krijgen er allemaal mee te maken. Toch is omgaan met verlies en verdriet iets wat we moeten leren. Wat mij telkens weer opvalt is dat er achter ieder verhaal veerkracht schuilt, en de wens om door te gaan. Dat je wel door wil, maar niet weet hoe. Rouwen is leren verstaan wat er in je gebeurt. Ik vind het een groot voorrecht om te mogen luisteren en om samen te zoeken naar wat werkt.

Het begrip rouwverwerking wordt vaak geassocieerd met het verwerken van verdriet na het overlijden van een dierbare. Maar rouwverwerking is meer dan dat. Rouwen doen we bij situaties van (definitief) afscheid nemen, zoals ontslag, een scheiding of door een chronische of ongeneeslijke ziekte. Of als je vastloopt zoals bij een burn-out. Verlies van (verbinding met) jezelf geeft vaak klachten of worstelingen die het leven met zich meebrengt. Ieder verlies kent zijn eigen verdriet. Rouwen doen we in stapjes, we pakken alleen op wat we aankunnen. Rouwen is leren verstaan wat er in je gebeurt. Om je emoties beter te leren begrijpen onderzoeken we samen jouw overlevingsmechanismes en verkennen we jouw patronen van handelen, loslaten en/of afscheid nemen:
• Wat maakt dat je reageert zoals je reageert?
• Wat is de reden dat je doet en handelt zoals je nu doet?
• Waardoor ben je vastgelopen?
• Waardoor kreeg je een burn-out?
• Waarin heb je ondersteuning nodig?
• Hoe ga je om met verlies van je dierbare, gezondheid, werk of relatie?
• Wat heb je nodig om verder te kunnen (leven) met verdriet en gemis?
Het gaat hierbij niet om de gebeurtenis of om de klachten maar om hoe je er mee omgaat. Jij als mens staat centraal en samen werken we aan het eigen maken van nieuwe (handelings)patronen en het weer durven vertrouwen op jezelf.