foto © Hiddinkfotografie

Wat is rouw?

Rouw is de natuurlijke reactie van emoties en gedrag op een (groot) verlies. Het is een moeilijk te omschrijven begrip, omdat het voor iedereen een andere invulling of betekenis heeft. In ieder geval is het een worsteling tussen omgaan met het verlies en het verlangen naar heelheid, het zoeken naar balans tussen draagkracht en draaglast.
Voor de één is het rouwproces een pijnlijk, moeilijk en soms een lang traject, vol valkuilen, jezelf tegen komen, boosheid, angsten, slecht slapen of een hoofd vol vragen. Een ander gaat juist al weer snel naar het werk, of zoekt het in feesten en uitgaan, om zodoende de bakens even te verzetten. Weer een ander verdooft zichzelf door te vluchten in het wegsnoepen of -eten, drank of andere verslavende middelen. Ieder rouwt op zijn eigen manier. Maar om verder te kunnen zul je vroeg of laat het verlies onder ogen moeten zien om het proces van heling op gang te brengen. Want de plek van verwonding is de plek van heling.