foto © Hiddinkfotografie

Vergoeding

Tarieven 2024:

intake                                 gratis
consult                               € 75,00 per uur*
(* BTW vrijgesteld op basis van de Wet Modernisering Kleineondernemersregeling)

Per 1 juli 2024 kan er een prijsverhoging, op basis van inflatieramingen van het CBS, worden doorgevoerd.

Er is soms vergoeding mogelijk:
– vanuit de Wmo- of Jeugdwet in 8 Achterhoekse gemeentes en 14 Twentse gemeentes
– via de zorgverzekering

Omdat ik je graag mijn volledige aandacht wil geven werk ik uitsluitend op afspraak. Bij verhindering graag uiterlijk 24 uur van te voren bericht.
Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. Deze tijd is voor jou gereserveerd en kan dan niet voor een andere cliënt gebruikt worden.

Wmo- en Jeugdzorg in 8 Achterhoekse gemeentes en 14 Twentse gemeentes:
Sinds juli 2018 heb ik een raamovereenkomst met het Sociaal Domein Achterhoek. Vanaf 1 juli 2022 ben ik lid van Coöperatie Boer en Zorg (CBZ) zij regelen de cont(r)acten met de gemeentes in de Achterhoek:

Aalten  *  Berkelland  *  Bronckhorst  *  Doetinchem  *  Montferland  *  Oude IJsselstreek  *  Winterswijk

Sinds 23 juni 2023 heb ik, als lid van CBZ, ook contracten met Samen14, de 14 Twentse gemeentes:

Almelo  *  Borne  *  Dinkelland  *  Enschede  *  Haaksbergen  *  Hellendoorn  * Hengelo  *  Hof van Twente  *  Losser  *  Oldenzaal  *  Tubbergen  *  Twenterand  *  Wierden

Dit betekent dat je in sommige gevallen een beroep kunt doen op het sociale (wijk)team van jouw gemeente (in Berkelland de VoormekaarTeams) vanuit de Jeugdwet (Jw) of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) om mij als zorgverlener in te schakelen. Ook jouw huisarts kan – al of niet via deze teams voor Jeugdwet of Wmo – voor rouw- en verliesbegeleiding naar mij verwijzen.
Voor meer informatie over Coöperatie Boer en Zorg zie https://www.cooperatieboerenzorg.nl/

Om de agenda beheersbaar te houden én om voldoende ruimte te hebben om naar jou en/of jouw kind te luisteren heb ik helaas een wachtlijst voor kinderen vanuit de Jw van 10 weken.
Ook voor nieuwe cliënten Wmo is er op dit moment helaas een wachtlijst. Vanaf 1 januari 2025 neem ik weer nieuwe cliënten aan. 

Om in aanmerking te komen voor een beschikking Jw of Wmo heeft de hulpvraag op meerdere levensdomeinen betrekking, met accent op het eerste domein:

1. Geestelijke gezondheid/emotionele ondersteuning/persoonlijke ontwikkeling
2. Huiselijke relaties/sociaal netwerk
3. Dagbesteding/vrijetijdsbesteding/scholing
4. Lichamelijke gezondheid/algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)/lichamelijke verzorging

Als het accent alleen op geestelijke gezondheid/emotionele ondersteuning/persoonlijke ontwikkeling ligt, geven de wijkteams van de gemeenten over het algemeen geen beschikking af. Ook rouw- en verliesbegeleiding na overlijden valt meestal niet onder de Wmo of Jw. In mijn praktijk ben je dan een particuliere cliënt, met mogelijk vergoeding vanuit de zorgverzekering.
Bel me gerust voor meer informatie en/of om te verduidelijken voor welke vergoeding jouw (hulp)vragen in aanmerking komen.

Via je zorgverzekering:
Via de zorgverzekering kun je mogelijk een gedeeltelijk vergoed krijgen. Dat is afhankelijk van waar en hoe je verzekerd bent en valt onder de aanvullende verzekering voor Alternatieve Zorg. Kijk voor meer informatie op: https://catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/ Ik val onder CAT level 3. Informeer vooraf bij je zorgverzekeraar of je voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komt of neem met mij contact op.

Op de factuur staat een prestatiecode, zodat je zorgverzekeraar kan zien welke behandelvorm is toegepast. Deze code is mij toegekend door mijn beroepsvereniging CAT:

Counseling 24506
Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij: – het oplossen of hanteren van problemen – het vinden van antwoorden op vragen – het benutten van ongebruikte mogelijkheden – het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Voor meer informatie kijk op: https://catcomplementair.nl/soorten-therapie/

Om de agenda beheersbaar te houden én voldoende ruimte en tijd te hebben om naar jou als cliënt te luisteren neem ik pas vanaf 1 januari 2025 weer particuliere cliënten aan.