foto © Hiddinkfotografie

Vergoeding

Tarieven 2020:

intake                                  gratis
consult                                67,50 per uur
NLP wandelcoaching        135,-

Er is vergoeding mogelijk:
– via de zorgverzekering
– via het Wmo- en Jeugdzorg loket in 8 Achterhoekse gemeentes, hieronder volgt een korte uitleg.

Omdat ik je graag mijn volledige aandacht wil geven werk ik uitsluitend op afspraak. Bij verhindering graag uiterlijk 24 uur van te voren bericht.
Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. Deze tijd is voor jou gereserveerd en kan dan niet voor een andere cliënt gebruikt worden.

Via je zorgverzekering:
Vergoeding via de zorgverzekering is afhankelijk van waar en hoe je verzekerd bent en valt onder de aanvullende verzekering voor Alternatieve Zorg. Informeer vooraf bij je zorgverzekeraar of je voor vergoeding in aanmerking komt.

 • Zilveren Kruis
 • Avéro Achmea
 • FBTO
 • OZF
 • CZ
 • OHRA
 • CZdirect
 • Nationale Nederlanden Zorg
 • Menzis
 • PMA
 • Anderzorg
 • de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem
 • Menzis Zorgaanbod (MEZ)
 • ONVZ
 • De Friesland Zorgverzekeraar

Op de factuur staat een prestatiecode, zodat je zorgverzekeraar kan zien welke behandelvorm is toegepast:

Psychotherapie 24500
Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die te maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

Counseling 24506
Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij: – het oplossen of hanteren van problemen – het vinden van antwoorden op vragen – het benutten van ongebruikte mogelijkheden – het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

(Kinder) Coaching 24505
Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Indien er sprake is van kindercoaching behandelt de therapeut in kwestie ook kinderen door deze te coachen.

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513
Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

Energetische therapie 24012
Bij energetische therapie stemt de therapeut af op de energie van de cliënt om storingen in energiestromen of trillingfrequenties van organen vast te stellen. Dit kan met meetapparatuur of op gevoel. Het is de bedoeling dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer op gang komt, zodra de blokkades zijn opgeheven, en de energie weer vrijelijk kan stromen.

Wmo- en Jeugdzorg loket van 8 Achterhoekse gemeentes:
Sinds juli 2018 heb ik een raamovereenkomst met het Sociaal Domein Oost-Achterhoek; daaronder vallen de gemeentes:

 • Berkelland
 • Oost Gelre
 • Aalten
 • Winterswijk
 • Montferland
 • Bronckhorst
 • Oude IJsselstreek
 • Doetinchem

Dit betekent dat je een beroep kunt doen op het sociale (wijk)team van jouw gemeente voor Jeugdzorg of Wmo (in Berkelland de VoormekaarTeams) om mij als zorgverlener in te schakelen. Ook jouw huisarts kan – al of niet via deze teams voor Jeugdzorg of Wmo – voor rouw- en verliesbegeleiding naar mij verwijzen.