Morgen op Bevrijdingsdag vieren we in verschillende steden op Bevrijdingsfestivals de priviléges van een vrije democratie, waarin we allemaal gelijk zijn. Deze verworvenheden mogen we niet als vanzelfsprekendheid gaan zien. Het is en blijft noodzakelijk om het verhaal te blijven vertellen en met elkaar in gesprek te blijven over wat vrijheid is en hoe we vrijheid kunnen waarborgen. Vandaag ben ik 2 minuten stil omdat wij in Nederland mogen denken wat je denkt, mag geloven wat je gelooft en vooral zijn wie je bent! Vrijheid en je vrij voelen vraagt van ons om naar elkaar te luisteren. Juist als de verschillen tussen bevolkingsgroepen groter worden moeten we willen weten hoe het écht met de ander gaat en is het nodig met elkaar in gesprek te gaan over grenzen van onze én jouw vrijheid!