Onverwachte momenten

De datum dat jij jarig bent,
de avond van Oudjaar
dat zijn van die extra moeilijke
en zo zijn er nog een paar.

Maar toch is dat het ergste niet;
je bereidt je erop voor.
Je wapent je, je zet je schrap
en zo kom je er wel door.

Nee, ’t moeilijkst is als onverwacht
’t verleden binnendringt.
Als iemand iets over je vraagt,
of muziek van toen, plots klinkt.

Een geur, een woord of een gebaar
waarin ik jou herken,
laten me pijnlijk voelen
hoe kwetsbaar ik nog ben.
(Ina van der Beek)