1 heer, 4 dames
vonden de verbinding
door te delen wat hen bezighoudt
rondom het overlijden van hun partner en/of dierbare(n).
Wat konden ze een buddy zijn voor elkaar!
Wat konden ze elkaar steunen en sterken!
Tranen vertelden veel,
de lach en de humor misschien nog wel meer.
Kwetsbaarheid werd kracht.
Ze hebben uitgesproken graag nogmaals bijeen te komen.
En dus ontmoeten we elkaar weer op 30 oktober.

Mocht ook jij behoefte hebben om in een kleine vaste groep elkaars buddy te zijn?
Laat het me weten. Bij 5 nieuwe aanmeldingen start ik een derde groep op.