# licht en liefde voor iedereen!
# fijne feestdagen gewenst!

Kerst 2018

kerst, feest van
licht in ‘t donker
duizend sterren
in de nacht

als teken van
hoop en vrede
door mensen
lang verwacht

maar overschaduwd
door armoede
geteisterd door
pijn en verdriet

waar de enige hoop
de wánhoop is
zien velen
deze sterren niét

verdreven van
huis en haard
door oorlog
en geweld

is overleven
ook in deze tijd
het enige
dat telt

kerst, feest van
saamhorigheid
ontsteek ‘n licht
voor ieder mens

als teken van
verbinding
en doe voor hen
een wens

een wens
voor hen die
eenzaam zijn
eenzaam en alleen

de vluchteling
verstoteling
vraagt zich af
waarhéén

de zieke
en de paria
degene met
verdriet

een wens
voor de kwetsbaren
onder ons
opdat een ieder ziet:

kerst, dat is
verbondenheid
je staat niet
in de kou

kerst, dat is
verdraagzaamheid:
dit lichtje
is voor jóu

al is het maar
voor één seconde
ik hoop dat
je het voelt

kerst is een feest
van liefde
speciaal voor jóu
bedoeld
(Tanja Helderman, oprichtster TAALig)