Begeleiding bij verlies en rouw, Spreekster bij uitvaarten

In de dagen na het overlijden komt er veel op u af. De uitvaartverzorger verzorgt de uitvaart maar meestal niet de inhoud van de afscheidsplechtigheid. Als uitvaartspreker kan ik u daarbij helpen. U kunt mij rechtstreeks benaderen of via uw uitvaartverzorger.

Tijdens een gesprek bij u thuis luister ik naar uw verhalen over het leven van uw overleden dierbare. Wie was hij of zij? Waar stond hij of zij voor? Welke wensen zijn er ten aanzien van de invulling van de viering? Samen zoeken we naar woorden, gedichten, teksten, liederen, muziek of een symbool als rode draad in de viering. Daarbij kunt u gebruik maken van de door mij verzamelde gedichten en verhalen en mijn muziekbestand. U bepaalt wat u zelf wilt doen en geeft aan waarin ik u kan ondersteunen. Het belangrijkste is dat het een warm, persoonlijk afscheid wordt dat bij u en uw overleden dierbare past.

Vanuit mijn katholieke achtergrond kan ik, als u dat wenst, voorgaan in gebed of een Bijbellezing verzorgen.
Ik beschik over Bijbelteksten en gedichten in de streektaal van de Achterhoek en Twente. Ik beheers het dialect zelf niet actief, maar kan het wel (voor)lezen en verstaan.

Als u graag tijdens uw leven uw wensen voor de afscheidsviering wilt bespreken, kan dat ook. Als u weet dat u komt te overlijden, of wanneer u het belangrijk vindt dat iemand op de hoogte is van uw wensen aangaande de uitvaart, kan ik met u uw eigen uitvaart bespreken en/of voorbereiden. Samen gaan we de inhoud en vorm van de ceremonie invullen. Uw overlijden wordt op deze manier een extra betekenisvol afscheid.

Mijn uitdaging als uitvaartspreker? Elke afscheidsbegeleiding is persoonlijk en uniek! Er zijn vele mogelijkheden en graag maak ik een voorstel op maat. Om uw vragen en wensen te bespreken kunt u vrijblijvend met mij contact opnemen.