Wist je dat:

– niet elke (zeer) ingrijpende aan een crisis gerelateerde gebeurtenis traumatisch is, tot trauma leidt of tot gecompliceerde rouw?

– dat dit ook geldt als je bijvoorbeeld op een ic hebt gelegen, geen afscheid hebt kunnen nemen van geliefden op de manier zoals je dat anders zou doen, je niet bij mensen kunt zijn die zorg nodig hebben, kinderen langdurig niet naar school kunnen, enzovoorts?

– dat de vraag of iets tot een (blijvend) trauma leidt, afhangt van voornamelijk twee belangrijke factoren?

– dat de eerste factor de vraag is of iemand toegang heeft en neemt tot (een netwerk) van secure bases? Dat wil zeggen, heeft iemand toegang tot mensen die veiligheid en nabijheid verschaffen, helpen bij (emotioneel) ontladen en aanmoedigen weer op te staan en te leren?

– dat de tweede factor is of iemand in staat is zichzelf als secure base te ervaren? Daarmee bedoelen we de vraag of er voldoende positieve ervaringen zijn bij eerdere ingrijpende en potentieel traumatische ervaringen die als een krachtige mentale herinnering dienen. Want dat betekent dat er veerkracht aanwezig is waar we op mogen koersen.

– dat het belangrijk is om terughoudend en zorgvuldig te zijn met het woord trauma, omdat het tot een ‘selffulfilling prophecy’ kan leiden omdat het leidt tot onnodige afstand en voorzichtigheid?

– dat een van de belangrijkste bijdragen die je kunt leveren als naast-staande is werkelijk nabij zijn en in dialoog zijn of komen. Daarmee bedoelen we geen ‘stoppers’ te gebruiken als ‘je hoeft niet bang te zijn’ of ‘alles komt goed’, maar zacht maar werkelijk door te vragen als iemand iets deelt. En terug te geven wat je hoort.

– dat vragen: ‘wat kan ik voor je betekenen?’ vaak een krachtiger vraag is dan ‘als er iets is, mag je me bellen’ of adviezen geven waar niet om wordt gevraagd.

– dat – hoe uitdagend ook – jezelf en iemand anders helpen focussen op wat wél kan en mogelijk is veel rust geeft in ons brein, veerkracht bevordert en helpt trauma en (gecompliceerde) rouw te voorkomen?
(Jakob van Wielink van De school voor Transitie)

Delen van dit blog mag, graag zelfs. Svp onder naamsvermelding van Esther Nijbroek, begeleiding bij verlies en rouw.