foto internet

4 kinderen die nog maar op de bassischool zitten als hun vader zelfmoord pleegt; hoe gaan zij om met dit verlies?
# directe vragen gesteld door de maker van deze documentaire, Milou Gevers, die het zelf meemaakte.
#rouw #rouwproces #kwetsbaarheid #veerkracht #verdergaan #fasesvanrouw #aandachtvoorkinderennazelfdodingvaneenouder
De documentaire duurt 25 minuten, echt de moeite waard om terug te kijken!

https://www.2doc.nl/documentaires/series/3lab/2020/waarom-bleef-je-niet-voor-mij.html