Eigenlijk weet ik het wel dat in mijn praktijk alles goed geregeld en georganiseerd is. Maar toch…. Het voelt dan ook fijn dat de visitatie van mijn beroepsvereniging CAT Collectief Alternatieve Therapeuten / CAT complementaire Therapeuten vandaag als positief is beoordeeld!
Het was een prettige, open en opbouwende ontmoeting. Ik ben trots op en blij met deze bevestiging, er zijn maar een paar kleine verbeterpuntjes.

Er is gecontroleerd op de algemene voorwaarden, privacy regels, mijn website, dossiervorming, dossieropslag en boekhouding. En omdat mijn rouw- en verliesbegeleiding in aanmerking komt voor gedeeltelijke vergoeding door zorgverzekeraars is er ook gekeken naar mijn professionaliteit voor wat betreft praktijkruimte, werkwijze en behandelvormen. Dit alles is nodig om lid te kunnen blijven en te voldoen aan de eisen van het CAT Complementair, en daarmee dat cliënten aanspraak kunnen blijven maken op gedeeltelijke vergoeding door hun zorgverzekeraar (afhankelijk van hoe en waar je verzekerd bent).

De lach gaat vandaag écht niet meer van mijn gezicht! ☑️😁🙏🏻