Het blad

Zie je dat blaadje aan het takje in de wind?
Beschermend zoals een moeder haar kind
troostend in haar arm,
wiegend in haar schoot,
liefdevol draagt en zacht de tranen droogt.
Begrijp jij het blad
dat bang is om te vallen
zich mee laat voeren in de stroom van de wind
en de zachte landing overwint?
Zie jij dat blaadje gaan,
als de zon het stokje overgeeft aan het licht van de maan?
Voel jij hoe de weg van het blaadje gaat?
Als het de tak aan de boom loslaat,
alsof het ineens beseft:
groeien gaat met vallen en opstaan.
Vol in haar warme kleurenpracht,
stralend in de zon,
mag het zachtjes landen op het groene mos.
Als het een plekje heeft gevonden in het warme bladerdek,
beseft het blad ineens:
hoe fijn de groei, bloei,
het vertrouwen en loslaten is geweest.

Ik heb met toestemming van Vanessa (De Rode Beukelaer, Vanessa Teerink – te Luke)
dit verhaaltje overgenomen uit haar boek Beukennootjes. Verhalen en ervaringen uit mijn helder zintuiglijk waarnemen.
Een inspirerend boek. Een boek om stil te staan hoe jij als mens wilt groeien en hoe jij de weg naar je hart vindt. Zij neemt je mee aan de hand van haar eigen (spirituele) ervaringen, op weg naar een mooiere versie van jezelf ♡