Opbrengst collecte Nierstichting Eibergen-Rekken.
Dank aan uw bijdrage en dank aan onze collectanten voor hun inzet!
Collectecoördinatoren voor Eibergen en Rekken, Mariëlle Berendsen en Esther Nijbroek.