Een introvert persoon is – in een notendop – iemand die energie krijgt van alleen zijn. Doordat onze samenleving grotendeels is ingericht op extraverte mensen is het extra belangrijk om bewust om te gaan met de grenzen en wensen van introverten. Natuurlijk is niet elke persoon hetzelfde, maar over het algemeen hebben alle introverten behoefte aan deze zeven dingen.

1. Tijd om bij te komen na een drukke dag
Nee, het is niet egoïstisch of overdreven om een moment voor jezelf te creëren tijdens of na een drukke dag. Introverte mensen verwerken prikkels en informatie nu eenmaal op een heel diep niveau. Doordat extraverte mensen op een oppervlakkiger manier informatie verwerken doen, kunnen zij veel meer stimuli aan. Voor introverte mensen is het dan ook van levensbelang dat ze tijd hebben om bij te komen en grip krijgen op hun dag.

2. Gesprekken die écht ergens over gaan
Natuurlijk wil je soms ook gewoon bespreken hoe iemands dag was, maar doordat introverten vaak diepe denkers zijn, hebben ze van tijd tot tijd behoefte aan gesprekken die verder gaan dan dat. Introverte mensen zijn bedachtzaam en denken veel na over zichzelf en de wereld. Hierdoor hebben zij – meer dan extraverten – ook behoefte aan gesprekken die gaan over die dingen.

3. Af en toe even samen stil kunnen zijn
De batterij van introverte mensen wordt opgeladen in stilte. Hierdoor hebben zij behoefte aan mensen die net zo goed stil kunnen zijn als zijzelf. Niet omdat er niks te zeggen is, maar omdat het soms gewoon heel fijn is om niet dwangmatig elke stilte op te vullen met woorden. Door samen stil te zijn krijgen gedachten en ideeën de kans om écht door te dringen. Stilte is niet iets ongemakkelijks dat zo snel mogelijk verdreven moet worden, maar kan juist ontzettend mooi zijn.

4. Een rustige omgeving die helemaal van hen is
Een kamer of hoekje waar ze zich – omringd door hun eigen spullen – kunnen terugtrekken, al is het maar heel eventjes. Hier hebben ze de ruimte om hun energieniveau weer op peil te krijgen en op te laden. Ook hier geldt: dit is geen overbodige luxe, maar een essentieel onderdeel van een gelukkig leven. Alleen kunnen zijn in een eigen wereldje werkt voor iemand die introvert is verkwikkend.

5. De kans om na te denken voor ze reageren
Voor iemand die introvert is, kan een ongeduldige partner of collega extreem stressvol zijn. Waar extraverten meer op hun kortetermijngeheugen leunen om antwoorden te geven, duiken introverte mensen dieper hun binnenwereld in. Hierdoor hebben ze meer tijd nodig om de juiste woorden te vinden. Wie hier geen aandacht voor heeft, loopt prachtige ideeën en gedachten mis.

6. Vrienden die begrijpen dat ze er niet altijd bij zijn
Niet omdat ze niet van sociaal contact houden of een feestje of bijeenkomst niet leuk of belangrijk genoeg vinden, maar het draait allemaal om dosering. Wanneer ze het te druk hebben, kost dat hen veel energie. Als ze ervoor kiezen om een avondje thuis te blijven, is dat niets persoonlijks.

7. Persoonlijke 1-op-1 aandacht
Voor extraverte mensen is het soms moeilijk om zich in te leven in mensen die introvert zijn (en vice versa trouwens). Die zullen bijvoorbeeld denken: wie vindt het nu bijvoorbeeld niet leuk om naar een feestje te gaan? Maar dat een introvert persoon liever niet op een drukke verjaardag komt buurten, betekent niet dat er geen behoefte is aan contact en aandacht. Daar hebben introverten juist behoefte aan, alleen niet in grote gezelschappen of op drukke plekken.
(bron: https://www.happinez.nl; tekst Joanne Wienen)

Delen van dit blog mag, graag zelfs. Svp onder naamsvermelding van Esther Nijbroek, begeleiding bij verlies en rouw.