Dank je wel Lidy Derksen en Inge de Vries voor jullie bezoek vanmiddag. Erkend en gezien worden! Daar staat Coöperatie Sorg (Samen Nabij) voor. Zo heb ik dat vanmiddag ook ervaren. Gezien en gehoord worden als zorgaanbieder in het Sociaal Domein Oost Achterhoek én binnen de coöperatie met mijn specifieke kunde en kennis. Gezien worden om de mens die ik ben met mijn talenten en inbreng, mijn ambities, kwaliteiten en meerwaarde. Samen hebben we gekeken hoe ik in het veranderende Achterhoekse zorglandschap én binnen Sorg maatwerk kan leveren en welke uitdagingen dat met zich meebrengt.
# Sorg staat voor Samenwerkende Organisaties
# kleinschalige zorgaanbieder(s)/collega-zorgverleners
# samen op weg in de aanbesteding en gunning per 1 januari 2022 binnen de regio Achterhoek met het bieden van zorg, begeleiding en ondersteuning aan burgers met een zorgvraag
(foto Sorg logo van hun website wwww.cooperatiesorg.nl)