Een week (9 – 15 oktober) waarin we openlijk kunnen spreken over dit onderwerp en (h)erkenning bij elkaar vinden.
Helaas is het nog steeds nodig er aandacht voor te vragen…

Een week van bewustwording (awareness) hoe wij als omgeving, als familie, vrienden en collega’s, troost en ondersteuning kunnen geven na het overlijden van een baby.

Ga (niet alleen deze week maar alle weken die volgen!) het gesprek aan en vraag oprecht en gemeend hoe het met die persoon gaat na het overlijden van zijn/haar kindje. En als je dat spannend vindt, lees dan eerst eens onderstaand overzicht. Wie weet geeft het je iets meer zelfvertrouwen om die stap te (durven) zetten. En soms is zeggen dat je niet weet wat je zeggen moet maar dat je er graag toch even voor iemand wil zijn al genoeg.
# aandacht voor baby verlies/sterfte