4 mei

Hoewel de taal ons een ‘voltooid verleden tijd’ geeft, laat de menselijke ervaring zien dat deze niet bestaat.

Wat achter ons ligt, strekt zich vóór ons uit. Wie we zijn is het antwoord op wie we waren, deden en nalieten.

Herinneren is ook onze schaduw aan het licht brengen, zodat de hoop als een nooit meer dovend vuur op blijft laaien.
(Jakob van Wielink)

# Het thema voor de herdenkingen en vieringen is dit jaar ‘Leven met oorlog’
# Het Nationaal Comité vraagt hiermee aandacht voor de impact van oorlog op individuen, families en op de samenleving
# Ook ik sta 2 minuten stil
# Vrijheid is helaas nog steeds niet vanzelfsprekend