foto © Astrid Lansink

Liesbeth

foto © Astrid LansinkZo’n 14 jaar ben ik als enige dochter, mantelzorger voor m’n oude moeder geweest.

Je wilt er eigenlijk niet aan maar toch overvalt je de gedachte wel eens: hoe moet het allemaal, straks als ze sterft ……?  Van die gedachte alleen al, kreeg ik het Spaans benauwd.

Van mijn moeder was zo veel te vertellen, ze wist zoveel, ze las en schreef zoveel. Ze was zo intelligent. Haar huisje stond zo vol, ze had zoveel spullen. Ze leed aan ernstige rug-artrose en had veel pijn.

Twee jaar geleden werd de diagnose Alzheimer vastgesteld. Ze woonde nog zelfstandig, dat kon door de Thuiszorg en doordat ik 3 x per dag naar haar toe ging.

Ik deed alles voor haar, het werden steeds meer taken. Maar ja, dat doe je voor je moeder, onvoorwaardelijk ….

M’n vader en broer zijn al overleden dus heb ik moeder beloofd om alles te regelen als ze zou overlijden.

En voor je het beseft ……, is het zover …., is ze stervende …. Een dubbele longontsteking…….

Moeder was altijd kerkelijk gezind geweest maar in haar laatste jaren gaf ze regelmatig aan, géén dominee op haar begrafenis te willen. Ik vond het vreemd. Had dit te maken met het dementeren?

Een tijd terug was ik op het kerkhof en sprak ik met de beheerder en maakte m’n zorgen kenbaar aan hem. Hij gaf me het kaartje van Esther Nijbroek.

Hij  zei me: “ik denk dat deze vrouw je heel goed helpen kan. Ze kan zo mooi en treffend spreken op begrafenissen.”

Ik las de zin op het kaartje: “Als u het gevoel heeft er zelf niet meer uit te komen ……” Dat raakte me, want dat gevoel had ik.

Op 16 februari 2017 is moeder op 93 jarige leeftijd overleden.

Ik maakte hierna een afspraak met Esther en zo leerden we elkaar kennen.

Ik had op dat moment zo’n behoefte aan iemand die in de lijn van mij en m’n moeder kon meegaan en mij te helpen om er een mooie en waardige begrafenis van te maken.

Het gevoel om dan verstaan te worden door iemand, geeft zo’n steun. Esther begreep me. Ze was dan wel geen dominee, maar toch wist ze heel veel van de Bijbel en het geloof.

Ze nam de tijd voor me. Ik voelde me door haar echt geholpen, zo zorgvuldig en liefdevol. Zij probeerde mij op m’n gemak te stellen want m’n hoofd zat zó vol.

Zij kwam met ideeën aan, waardoor de dienst heel persoonlijk werd.

Moeder heeft, mede door haar een hele  mooie en plechtige begrafenis gehad, waarbij ik zelf en een aantal andere naasten ook gesproken hebben.

Later kreeg ik van haar een boekwerkje van de hele dienst met alle teksten er in. Heel waardevol!

Esther, je gaf me ondanks al het verdriet, een heel warm gevoel van het delen met elkaar.

Dank je wel voor alles.

Liesbeth.

11-4-2017