(foto internet)

Per 1 januari 2022 in 8 Achterhoekse Gemeentes een nieuwe werkwijze voor Jeugdhulp, Wmo en Wonen. Een animatie met uitleg gemaakt door het Sociaal Domein Achterhoek. Een spannend proces voor mij als zorgaanbieder. Want word ik opnieuw toegelaten? En daarmee de zorg voor mijn huidige cliënten vanuit de Jeugdwet/Wmo gecontinueerd? Daarom heb ik me aangesloten bij Coöperatie Sorg, zij regelen de aanbesteding namens hun leden. Een mooie samenwerking van veelal kleinschalige zorgaanbieders, ieder vanuit zijn/haar specialisme. Daardoor heeft Coöperatie Sorg een breed scala aan zorgaanbod voor alle doelgroepen, met veel draagkracht en een groot draagvlak – door leden met veel ambitie en vooral veel kwaliteit. Collega’s kunnen gebruik maken van elkaars kwaliteiten.
Een spannend proces. Want komen zij door de selectiefase? En vervolgens door de gunningsfase? 🤞
# rouw en verlies begeleiding  # begeleiding bij levensingrijpende en levensveranderende gebeurtenissen # www. cooperatieSorg.nl

https://youtu.be/2svonyaSEaQ