Dit is de eerste dia van de training door de 8 Achterhoekse gemeentes vanmorgen in De Dru in Ulft. Thema: basisinformatie over de aanbesteding Jeugdwet en de gevolgen voor samenwerken.
# grote veranderingen in de aanbesteding voor jeugd
# wat zijn daarvan de consequenties voor mij en mijn bedrijf?
# veel om over na te denken, te brainstormen en te netwerken
# welke uitdagingen kom ik tegen en wil ik die aangaan of niet?
# gelukkig komen er nog meerdere voorlichtingsmomenten, want nu voelt het vooral dat er erg veel op me afkomt
# goede en vooral de juiste afweging(en) maken