Begeleiding bij verlies en rouw, Spreekster bij uitvaarten

Bij het organiseren van herinneringsmomenten kan ik u ook behulpzaam zijn, zoals bij:
  • het verstrooien van de as
  • het plaatsen van de steen
  • een eerstvolgende verjaardag
  • één jaar na het overlijden.
Samen geven we vorm en inhoud aan uw wensen.