Begeleiding bij verlies en rouw, Spreekster bij uitvaarten

Uncategorised

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Esther Nijbroek. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Esther Nijbroek is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan voor welk doel dan ook te kopiëren.
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Esther Nijbroek niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Esther Nijbroek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de website.