Begeleiding bij verlies en rouw, Spreekster bij uitvaarten

Wat is rouwverwerking?
Het begrip rouwverwerking wordt vaak geassocieerd met het verwerken van verdriet na het overlijden van een dierbare. Maar rouwverwerking is meer dan dat. Rouwen doen we bij situaties van (definitief) afscheid nemen, zoals ontslag, een scheiding of door een chronische of ongeneeslijke ziekte. Of als je vastloopt zoals bij een burn-out. Verlies van (verbinding met) jezelf geeft vaak klachten of worstelingen die het leven met zich meebrengt. Ieder verlies kent zijn eigen verdriet. Om uw emoties beter te leren begrijpen onderzoeken we samen uw overlevingsmechanismes en verkennen we uw patronen van handelen, loslaten en/of afscheid nemen:

  • Wat maakt dat u reageert zoals u reageert?
  • Wat is de reden dat u doet en handelt zoals u nu doet?
  • Waardoor bent u vastgelopen?
  • Waardoor krijgt u een burn-out?
  • Waarin heeft u ondersteuning nodig?
  • Hoe gaat u om met verlies van uw dierbare, gezondheid, werk of relatie?
  • Wat heeft u nodig om verder te kunnen (leven) met verdriet en gemis?

Het gaat hierbij niet om de gebeurtenis of om de klachten maar om hoe u er mee omgaat. U als mens staat centraal en samen werken we aan het eigen maken van nieuwe (handelings)patronen en het weer leren vertrouwen op jezelf.

Rouwbegeleiding als spreekster bij uitvaarten
Een bijzondere begeleidingsvorm van rouwbegeleiding is mijn werk als spreekster bij uitvaarten. Samen geven we vorm en inhoud aan een uniek eerbetoon aan uw dierbare. U bepaalt wat u zelf wilt doen en geeft aan waarin ik u kan ondersteunen. Het organiseren van de afscheidsdienst, waarin u op uw eigen wijze afscheid neemt, is een eerste stap om het verlies te benoemen en geeft kracht en troost in de rouwverwerking.

Mijn proces van verlies- en rouwverwerking
Dat verlies- of rouwverwerking niet makkelijk is heb ik zelf ervaren. Een auto-ongeval in 1992 zette mijn hele leven op zijn kop. De geplande verhuizing met mijn partner naar Polen moest worden uitgesteld. Het was een lang en soms moeizaam proces van zoeken naar herkenning en erkenning van de klachten, het leren leven met een scala aan ongemakken en afscheid nemen van een actief bestaan. Ook het stranden van mijn relatie - en daaruit voortvloeiend mijn terugkeer naar Nederland in 2011 - was een proces van rouwverwerking. Het leven weer oppakken bleek een hele uitdaging.
Uit ervaring weet ik dus hoe zwaar en eenzaam verlies- of rouwverwerking kan zijn. Maar ook hoe fijn het is dat er verlies- en rouwbegeleiding is die je steunt. Die je leert kijken naar dat wat er nog wel is en naar dat wat nog wel kan, om van daar uit weer op te bouwen. Iemand op wie je mag leunen en die je helpt jezelf beter te leren kennen.